Davlumbaz havalandırma

Davlumbaz havalandırma sistemleri

Davlumbaz seçimi mutfak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin en önemli aşamalarından biridir.

Doğru seçilmiş bir davlumbaz, mutfak havalandırma ve iklimlendirmesinde ki koku, gürültü ve çevre kirliliği gibi pek çok sorunu çözerken mutfak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin ilk yatırımında ve işletmesinde önemli tasarruflar sağlar.

Doğru seçilmiş davlumbaz yangın risklerini en aza indirir, yangın kontrol ve söndürme sisteminin uygun yapılmasına olanak sağlayıp can ve mal güvenliğini sağlar.

Davlumbazları kullanım alanlarına göre şöyle sınıflandırabiliriz;

Basit Davlumbaz Hesabı; Kurulan davlumbazın büyüklüğü ve yapılan operasyonun tipine göre davlumbaz hava debisi hesaplanır.

Ancak adından da anlaşılacağı gibi bu hesap yaklaşık bir hesaptır ve projenin ön evrelerinde kaba değerler elde etmek için kullanılmalıdır.

Davlumbazın yakalama hızı alınırken davlumbaz çevresi kesit alanı ve davlumbaz giriş ağzı kesit alanına bakılmalı hangisi küçük ise o alınmalıdır.

Çeşitli standartlar davlumbazdan egzoz edilecek hava debisini davlumbazın yapısına, tipine ve boyutuna bağlı olarak en az ve en fazla aralığında belirler.

Bu belirlenen debi aralığına hangi değerin belirleneceği davlumbazın montaj konumu ve davlumbaz altında yapılan işlemin özelliği ve mutfağın çalışma süresine bağlıdır.

catring mutfak havalandırma